100 години болница Тетевен

 

parva-modul

pic2

 

 

Обяви

"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 090/21.11.2018г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, с цел поставяне и експлоатация на кафе - машини, както следва:

Повече информация


"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД търси да назначи лекар със специалност "Анестезиология и реанимация" на основен или допълнителен трудов договор.
За контакти:
тел. 0678/521 41, 0878 465511 - Д-р Невелина Ганева - Управител
e-mail mbal_teteven@abv.bg


 

"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 021/17.03.2017г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, представляващ „Подкрепителен пункт /барче/”, намиращ се на приземния етаж на сграда на "МБАЛ-Тетевен -Д-р Ангел Пешев" ЕООД, ул. „Димитър Благоев” № 62

Повече информация


 

"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед №040 / 09.05. 2016 г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД

Повече информация


 

"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД търси да назначи трима лекари със специалност "Акушерство и гинекология" на работа в Акушеро-гинекологично отделение с първо ниво на компетентност.

Повече информация


 

Съобщение

Във връзка с изискването на Наредба № 2 от 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Повече информация