История

1-iПреди освобождението в Тетевен не е съществувала квалифицирана и организирана медицинска помощ. Населението е било лекувано със средствата на народната медицина от лечители и знахари.

Такъв е бил и игуменът на Гложенския манастир Хаджи Евтимий.

Първият квалифициран лекар дошъл в Тетевен е чехът Д-р Кромер, който разкрил собствена амбулатория.

И вторият лекар, пристигнал в Тетевен, е чужденец грък - Д-р Калвакореси.

През 1896 г. в частна къща са разкрити 10 легла, които са обслужвани от околийския лекар и от един фелдшер.

Началото на действителна стационарна помощ е сложено с откриването на третокласната болница с 20 легла през 1911 г., в която започват работа един лекар и един фелдшер.

Тя е разположена в новопостроена двуетажна сграда, в която по-късно е настанено вътрешно отделение.

В болницата отначало са се лекували предимно заразно болни и по-леки вътрешни и хронични заболявания.

Първият главен лекар на болницата е Д-р Йордан Иванов.

През тази година започва историята на Тетевенската болница.

През 1937 г.  Д-р Цако Тодоров открива първия в Тетевен рентгенов кабинет за скопии.

През 1939 г. Тетевенската болница, макар и все още третокласна е кръстена с претенциозното назва-ние „Климатична” и има 30 легла.

Обособена е като болница за туберкулозно болни, която приема па-циенти от Северна България и Софийски окръг.

През 1949 г. се открива Диспансерно-гръдно отделение с 50 легла.

kolaj-istoria1

Първият завеждащ диспансерно-гръдно отделение е Д-р Бенчев.

А болничната сграда от 1911 г. остава за терапевтично отделение и инфекции.

Следваща стъпка в развитието на болницата е разкриването през 1952 г. на хирургическо отделение със завеждащ Д-р Борислав Нейчев, отначало само с 12 легла в национализирана и приспособена частна сграда, което е значителна придобивка с оглед увеличения травматизъм в района.

През 1955 г. отделението е преместено в нова сграда в района на болницата, а в освободената се разкрива акушеро-гинекологично отделение със за-веждащ Д-р Александър Тодоров.

През 1955 г. се разкрива детски сектор с 10 легла и завеждащ Д-р Ахмаков.

От 1957 г. до 1962 г. главен лекар на болницата е Д-р Иван Лачев. През този период се разкриват рентгеново отделение със завеждащ Д-р Вушев, стоматологично отделение със завеждащ Д-р Петко Диков, клинична лаборатория, физиотерапия, специализирани кабинети - УНГ, неврологичен, кожен и очен.

От 1962 г. до 1984 г. главен лекар на болницата е Д-р Цако Горанов.

Негова заслуга е утвърждаването на болницата като основно лечебно заведение в района, чрез разширяване на материалната база и легловия фонд.

Така болничните легла нарастват през 1965 година на 184, през 1970 година на 202, през 1975 на 224, а през 1981 година, с разкриване на най-новото отделение - неврологично на 290.

Заедно с нарастване на леглата се увеличава и болничният персонал, който през 1984 година възлиза на 48 души лекари, 9 стоматолози, 139 души среден медицински персонал и 115 души друг персонал.