Полезна информация

Мнения, предложения и коментари

Ако имате оплаквания, без да се притеснявате може да подадете жалба до Началника на отделението, Управителя на болницата или друга институция.

При изписване може да попълните анкетна карта, в която да споделите Вашите впечатления от престоя Ви в отделението и да отразите Вашите предложения. Тази информация е изключително важна и значима за нас с цел подобряване организацията на работа и качеството на обслужване на пациентите.

Също така може да изразите мнения, предложения и съвети към персонала в Книгата за похвали и оплаквания.

Пациентите трябва да знаят, че болницата пази информация за тях и лечението им в специализирана система. Информацията се счита за поверителна и не може да бъде предоставена на лице, което не е ангажирано с прякото лечение на пациента.