Полезна информация

Дарения, спонсорство, помощ

Не се допуска персоналът да приема парични дарения.
Ако искате да направите дарение на болницата потърсете среща с Ръководството.