Полезна информация

Когато постъпите в отделението

1. Когато постъпите в отделението, към което сте насочен/а:

  • Ще Ви посрешне медицински специалист /медицинска сестра, акушерка/ или лекар;
  • Ще бъдете запознат/а в правилника за вътрешния ред на отделението и с дневния режим;
  • Ще Ви се направи частична или пълна санитарна обработка;
  • Ще бъдете настанен/а в болнична стая;
  • Ще се попълни утвърдената документация за престоя Ви в лечебното заведение;
  • Ще Ви се извърши медицински преглед от лекар и ще Ви се вземе информирано съгласие за лечение и изследвания;