Полезна информация

Клинични пътеки

№ по ред

КП №

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

1

001

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

2

003

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

3

004

Субарахноиден кръвоизлив

4

007

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми

5

018

Епилепсия и епилептични пристъпи - без лечение на пациенти на възраст под 18 години

6

026

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – блок 1.

7

027

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност – блок 1.

8

030

Заболявания на тънкото и дебелото черво

9

031

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

10

047.1

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден

11

047.2

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни

12

052

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация

13

056

Ритъмни и проводни нарушения

14

059

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

15

061

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

16

074

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

17

090

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

18

091

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

19

092

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

20

094

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 год. – блок 1.

21

096

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

22

099

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

23

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст

24

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст

25

141

Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

26

142.1

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 г.с. включително

27

142.2

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с.до 20 г.с. включително

28

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.

29

145

Нерадикално отстраняване на матката

30

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

31

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)

32

*149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

33

150

Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената

34

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

35

158

Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години

36

162

Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

37

164

Оперативни процедури върху апендикса

38

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

39

167

Оперативни процедури при хернии

40

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

41

169

Конвенционална холецистектомия

42

170

Лапароскопска холецистектомия

43

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

44

181

Оперативно лечение при остър перитонит

45

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

46

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

47

184.1

Оперативни интервенции при  инфекции на меките и костни тъкани –

48

194

Консервативно лечение на съдова недостатъчност – блок1

49

214.2

Спешни състояния в гръдната хирургия

50

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

51

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

52

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник

53

223

Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник

54

279

Грижи за здраво новородено дете

55

280

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца

56

308

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст