Полезна информация

Списък на здравноосигурителните фондове

Списък на здравноосигурителните фондове, с които работи МБАЛ - Тетевен

1. ЗОК „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД
2. ЗОК „Надежда” АД
3. ЗОК „ Всеотдайност” АД
4. ЗОК „ЦКБ ” АД
5. ЗД „Евроинс ” АД
6. ЗОФ „ВАЙС МЕДИКА“ АД
7. ЗОК „България Здраве“ АД