Полезна информация

Животът в болничното отделение

Животът в болничното отделение е регламентиран в правилника за вътрешния ред на болницата, в правилника за вътрешния ред на съответното отделение и в дневния режим на същото.

Денят в болницата започва рано, винаги има много дейности, които да бъдат извършени в отделенията. Макар да Ви се стори дълъг денят, той свършва по-рано отколкото сте свикнали, но почивката е много важна, за да си възстановите здравето.

Медицинска информация:
Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на Вашия личен лекар. Моля питайте лекуващия лекар или дежурната медицинска сестра, ако искате да знаете всичко за вашето състояние, за лечението или за медикаментите, които приемате. Ако имате болки или не се чувствате добре, моля, не се притеснявайте да им кажете. По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините ви за Вашето здраве.

Пушене:
Пушенето в цялата сграда е абсолютно забранено със заповед.
Много се надяваме да не пушите през целия престой в заведението, защото това е вредно за всички. Някои хора считат престоя в болницата за идеалната възможност да откажат цигарите/тютюнопушенето/.

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:

  • Пушенето в отделението е забранено;
  • Ако се налага да пушите попитайте медицинската сестра къде може да се пуши;
  • Помолете посетителите да не пушат докато са на посещение в отделението;

Храна:
Храната се сервира в отделенията приблизително в следните часове:
Закуска 08.00 ч.
Обяд 12.00 ч.
Вечеря 18.00 ч.
Храненето се извършва в столовата към кухненския блок в отделенията.
За болните, чието здравословно състояние не позволява придвижването им до столовата, храната се поднася в болничната стая от дежурния персонал.

Собствена храна на пациента:
Политиката на болницата е да ограничава внасянето на хранителни продукти отвън, поради хигиенни и здравни съображения. Ако искате да внесете малотрайни хранителни продукти, моля първо се обадете на медицинския персонал.
Вестници, книги и болнично пазаруване:
Вестници, периодична литература и друго четиво се предлагат в района на болницата. Можете също да си купите тоалетни и други принадлежности.

Медицински персонал:
За всеки, който постъпва в „МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев“ ЕООД се грижи медицински специалист, чието име ще научите в отделенията. Освен това на Ваше разположение ще бъде екип от лекари, които ще се грижат за Вас ден след ден. Вашият лекуващ лекар ще ви посещава редовно, ще прави и визитациите, за да наблюдава лечението Ви и развитието на заболяването Ви.
Медицинските сестри са отговорни да оказват качествени здравни грижи в рамките на своите компетенции и длъжностни задължения. Отговорни са за правилното и ефективно провеждане на медицинското Ви лечение съгласно предписанието на лекуващия лекар.

Друг персонал:
Лекари-консултанти, главна медицинска сестра, рентгенолози и рентгенови лаборанти, медицински лаборанти, санитари и техници са част от персонала, посещаващ отделенията.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ