Up

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява” с предмет: "Доставка на консумативи за клинична лаборатория за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – д-р А.Пешев” ЕООД"

 
 
Powered by Phoca Download