Up

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява” с предмет: „Текуща доставка на дърва за огрев от широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на “МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД

 
 
Powered by Phoca Download