Up

Извършване на лабораторни изследвания - микробиологични, серологични, имунологични, вирусологични, паразитологични, ликворологични, туморни маркери и патоморфологични на пациенти, ползващи здравните услуги на "МБАЛ -Тетевен - Д-р А. Пешев" ЕООД за 1 г.

Публичната покана  е публикувана в Портала за обществени поръчки раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9042968 от 19.06.2015 г.

 
 
Powered by Phoca Download