Up

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява” с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД - 2019 год.

 
 
Powered by Phoca Download