Up

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи, рентгенови консумативи, консумативи за клинична лаборатория и други консумативи за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – д-р А.Пешев” ЕООД”

 
 
Powered by Phoca Download