Up

Текуща доставка на дърва за огрев за отоплителен сезон 2015/2016г. на “МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД".

Публичната покана  е публикувана в Портала за обществени поръчки раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9046906 от 20.10.2015г.

 
 
Powered by Phoca Download