Up

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява” с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД”

 
 
Powered by Phoca Download