Административно - стопански блок

В неговата структура са включени следните помощни звена:

  • Канцелария;
  • Транспорт;
  • Техническа служба;
  • Информационно звено;
  • Кухня;
  • Стерилизационна;
  • Регистратура;
  • Телефонна централа;
  • Парова централа.

 

violina Главна мед. сестра
Виолина ВОДЕНИЧАРСКА
Телефон: 0678/ 5 33 11, вътр. 263
GSM: 0878 975 390
                                       
                                           
petya Главен счетоводител
Петя ДИНОВА
Телефон: 0678/ 5 33 11, вътр. 220
0678/ 5 31 71
GSM: 0878 975 399 
                                       
                                           
dragomir Началник АСБ
Драгомир ДИМИТРОВ
Телефон: 0678/ 5 33 11, вътр. 227
0678/ 5 22 41
GSM: 0878 975 398
                                       
                                           
mariana Организатор икономическа информация, ТРЗ и каса
инж. Марияна ВУТЕВА
Телефон:
0678/ 5 33 11, вътр. 227
GSM: 0878 465 516
                                       
                                           
galya Счетоводител
Галя МАТОВА
Телефон:
0678/ 5 33 11, вътр. 261
                                       
                                           
veselina Домакин
Веселина СИМЕОНОВА
Телефон:
0678/ 5 33 11, вътр. 261
                                       
                                           
galina-yotova Личен състав
Галина ЙОТОВА
Телефон:
0678/ 5 33 11, вътр. 200
GSM: 0878 465 518