Болнична аптека

apteka1Болничната аптека е структура в лечебното заведение, където се извършват дейности по планиране, съхранение, опаковане, контролиране и отпускане на лекарствени продукти и медицински консумативи по лекарствени листи.

Аптеката обслужва безотказно стационара, с който има много добри функционални взаимоотношения.

Разполага с необходимите видове и количества лекарствени препарати, необходими в лечебния процес на пациентите.

Поддържа непрекъснато наличността от животоспасяващи лекарствени продукти по утвърдена листа.

Персоналът своевременно информира за всички промени в болничната аптека, произхождащи от нормативната база и доставчиците на медикаменти и консумативи.

Добрия психоклимат в болничната аптека се гради и поддържа от:

aptekaМаг. фармацевт Иванка ПЕТРОВА
Пом. фармацевт Пенка МИРЧЕВА

Телефони:
0678/ 5 33 11, вътр. 302
GSM: 0878 975 383