Детско отделение

Разкрити 15 болнични легла, от които за интензивни грижи - 2 легла.

det2ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
В отделението се осъществява диагностично уточняване, активно лечение и интензивни грижи при заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 год. възраст.

Осигурен е денонощен прием и консултации на всички нуждаещи се деца.

Детско отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура съгласно медицинския стандарт по педиатрия.

За малките пациенти полагат грижи 3-ма лекари и 7 медицински сестри.

Персоналът притежава необходимата квалификация за осъществяване на диагностичната и лечебната дейност.

det1

Началник отделение
Д-р Павлина НЕШЕВА - детски болести

Ординатори 
Д-р Светлана ГЕОРГИЕВА - детски болести
Д-р Красимир КОНОВ - детски болести

Старша медицинска сестра
Събка НЕШЕВА

Телефони:
0678/ 5 33 11, вътр. 271
GSM: 0878 975 387