Кардиологично отделение

Разполага с 15 болнични легла, от които за интензивни грижи - 6 легла.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

В отделението се осъществява диагностика, изследване и специализирано лечение на болни със сърдечно-съдова патология в планов и спешен порядък.

За лечение в отделението се хоспитализират пациенти с остър инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия, изострена хронична сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, белодробен тромбоемболизъм.

Кардиологично отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура - ехокардиограф, Холтер система, електрокардиографи, пациентни монитори, система за велотест, дефибрилатор, перфузори.

В отделението работят 4-ма лекари и 7 медицински сестри, притежаващи умения и квалификация по профила на отделението.

k1

 

Началник отделение
Д-р Николай ИГНАТОВ - кардиолог

 

 

 

Ординатори 
Д-р Малинка ХРИСТОВА - кардиолог
Д-р Милена ЙОРДАНОВА - вътрешни болести
д-р Малина СТЕФАНОВА - вътрешни болести

Старша медицинска сестра 
Петя ИВАНОВА

Телефони
Лекари: 
0678/ 5 33 11, вътр. 202
Мед. сестри:
0678/ 5 33 11, вътр. 248
GSM: 0878 975 388

 

 k2    k3   k4