Клинична лаборатория

“Продукт на клиничната лаборатория не са резултатите, а общия й принос върху диагностиката и лечението”.

l3Медико-диагностична клинична лаборатория /МДКЛ/ е част от Диагностично-консултативен блок /ДКБ/ на “МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев” ЕООД.
Тя е оборудвана със съвременна лабораторна апаратура, която позволява извършването на изследвания за ранно диагностициране, проследяване и контрол на необходимите лабораторни показатели, свързани с определени заболявания.

 

Изпълняват се изследвания, групирани както следва:

  • - l4Хематологични изследвания;
  • - Качествено и количествено изследване на урина;
  • - Ранна диагностика на инфаркт на миокарда;
  • - Коагулационни изследвания;
  • - Пълен набор биохимични изследвания;
  • - Изследване на електролити и кръвни газове;
  • - Имунохимични изследвания;
  • - l2Изследване на туморни маркери;
  • - Морфологично изследване на кръвни клетки.

В Клинична лаборатория работят 2-ма лекари и 5 клинични лаборанти.

Началник отделение  
Д-р Калина НАНЕВА - клинична лаборатория

Ординатор  

l1Д-р Лиляна СТЕФАНОВА
Старши кл. лаборант 
Мариета ГУНЕШКА
Телефони
0678/ 5 33 11, вътр. 272
GSM: 0892 602 782