Неврологично отделение

Отделението е с 15 болнични легла, от които 4 са оформени в стая за интензивни грижи на пациенти с мозъчни инсулти.

В структурата на отделението са обособени:

  • Електрофизиологичен кабинет /ЕМГ, ЕЕГ/;
  • Кабинет Доплерова сонография;
  • Физиотерапевтична стая без легла, оборудвана с апарати за електро- и ултразвукова физиотерапия на болни със заболявания на периферната нервна система.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Усилията на медицинските специалисти в отделението са насочени към:

  • Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система и техните усложнения;
  • Спешна хоспитализация, интензивни грижи за болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение;
  • Диагностика и лечение на рискови състояния на мозъчното кръвообръщение.

За изпълнение на лечебно-диагностичната дейност се използва съвременна медицинска апаратура - пациентни монитори, Доплеров соногроф, електромиограф, електроенцефалограф.
В отделението работят 3-ма лекари и 7 медицински сестри.

dimcho-hristov

 

Началник отделение 
Д-р Димчо ХРИСТОВ - невролог

 

 Ординатори
 
Д-р Христо ПЕТРОВ - невролог
Д-р Тихол ТИХОЛОВ - невролог

Старша медицинска сестра 
Красимира ХАДЖИЕВА

Телефони
Началник отделение:
0678/ 5 33 11, вътр. 212
Лекари:
0678/ 5 33 11, вътр. 210; 219
Мед. сестри:
0678/ 5 33 11, вътр. 301
GSM: 0878 975 393