Операционен блок

Разполага с 3 операционни зали със съвременно оборудване и апаратура. Две от операционните зали се използват от операционните екипи на Хирургично отделение, а третата е за акушеро-гинекологични интервенции.

Началник операционен блок
Д-р Иво ЛАЧЕВ - хирург

Телефон: 0678/ 5 33 11, вътр. 295