Отделение по образна диагностика

Отделението по образна диагностика /ООД/ се вписва в структурата на Диагностично-консултативен блок /ДКБ/ на “МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев” ЕООД.
Извършват се всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания и специфични контрастни рентгенови изследвания.

Осъществява се компютър-томографска диагностика на глава и тяло, измерване на костна плътност с възможности за триизмерно изображение.
Ехографски кабинет - изследвания на торакс, абдоминална ехография, ехография на малък таз.
В отделението работят 3-ма лекари, 4-ма рентгенови лаборанти и 1 медицинска сестра.

 

Началник отделение  
Д-р Иван ЦАЧЕВ - рентгенолог

 

Старши ординатор 
Д-р Мариел ВЪРБАНОВ - рентгенолог 
Д-р Красимир КЪНЧЕВ - рентгенолог

Старши рентгенов лаборант 
Кристина ПЕТРОВА

Телефони
Рентген: 0678/ 5 33 11, вътр. 224
Скенер: 0678/ 5 33 11, вътр. 235
GSM: 0892 602 773

KАБИНЕТИ ЗА ОБРАЗНА И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

- Ехография;
- Доплерова сонография;
- Абдоминална ехография;
- Фиброгастроскопия;
- Фиброколоноскопия;
- Ректоскопия;
- Фибробронхоскопия;
- Мамография.