Хирургично отделение

Разполага с 16 болнични легла.
В отделението се извършват и дейности:

  • - По медицинската специалност “Ортопедия и травматология” в изпълнение на медицинския стандарт по “Ортопедия и травматология - с 3 легла;
  • - По медицинската специалност “Анестезиология и интензивно лечение” в съответствие с медицинския стандарт по “Анестезиология и интензивно лечение”.

В Приемно-консултативния кабинет на отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи на пациенти с хирургични и ортопедични заболявания.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
В Хирургично отделение се осъществява диагностика, активно лечение и грижи за пациенти с проблеми в областта на жлъчно-чернодробната, стомашно-чревната, пластичната и спешната хирургия.

Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и заболявания; дейности, характерни за септичната хирургия - диабетна гангрена, раневи инфекции, гнойни процеси.

Възможност за лапароскопски оперативни интервенции.

Ортопедо-травматологична дейност - в структурата се настаняват пациенти с травми и наранявания на горен и долен крайници, със среден и малък обем дейности.

Новост в структурата е разработването през последните пет години на артроскопска хирургична дейност със съвременна апаратура.

Анестезиология и интензивно лечение - разполага с модерна техника за обща и регионална анестезия и аналгезия. Обособена е стая за интензивни грижи с 4 легла със съвременна апаратура, позволяваща реанимация и 24-часов мониторинг на пациенти след тежки хирургични интервенции, травми и застрашаващи живота състояния.

В отделението работят 4-ма хирурзи, 2-ма ортопеди, 3-ма анестезиолози и 9 медицински сестри, от които 2 операционни и две анестезиологични.

hirurg

 

Началник отделение
Д-р Иво ЛАЧЕВ - хирург

 

 

 

 

Ординатори 
Д-р Николай СТЕФАНОВ - хирург
Д-р Валери ТОДОРОВ - хирург
Д-р Спаска ЯНАКИЕВА - хирург
Д-р Иван КАНТАРДЖИЕВ - ортопед-травматолог
Д-р Марин ИВАНОВ - ортопед-травматолог

Анестезиологичен екип 
Д-р Георги КЪНЧЕВ, Д-р Гроздана КРАЕВА,
Д-р Йотко ЦВЕТКОВ

Старша медицинска сестра  
Теодора ТОДОРОВА

Телефони
Лекари:0678/ 5 33 11, вътр. 304
Мед. сестри: 0678/ 5 33 11, вътр. 310, 237
GSM: 0878 975 394